Procurement Document

Information
Name Указания. Обява. Образци на документи
Number 24-07-31 | 6/12/2020
Description Обществена поръчка с предмет:избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект реконструкция на спортна инфраструктура на територията на Община"Родопи"