Procurement Document

Information
Name Решение.Приложения
Number 24-07-29 | 6/11/2020
Description Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община"Родопи" за срок от 6 месеца или достигане до стойността на договора