Procurement Document

Information
Name Указания. Обява. Образци на документи
Number 24-07-33 | 6/12/2020
Description Избор на изпълнител при упражняване на строителен надзор на обекти на Община"Родопи" по 21 обособени позиции