Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
24-07-18 5/26/2020 Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито /7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация/“ в УПИ №III – за спорт и отдих, кв.32, по плана на село Ягодово; Обособена позиция №2: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито – 7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация в УПИ №II – парк, кв.4, по плана на село Крумово“. Opened 9098950
24-07-17 5/15/2020 Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Победа“ с о.т. 114, 113 до о.т. 112, с. Първенец, с приблизителна дължина 180 м. Opened 9098752
24-07-16 5/15/2020 Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на улица "Кубрат" с о.т.115, 116, 243, 117 до о.т.145, с. Първенец, с приблизителна дължина 220 м. Opened -
24-07-15 5/15/2020 Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на улица "Христо Смирненски с о.т.53, 54, 55 до о.т.56, с. Първенец, с приблизителна дължина 260 м. Opened 9098754
24-07-14 5/15/2020 Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Пролет“ с о.т. 29, 138, 137, 136 до о.т. 207, с. Първенец, с приблизителна дължина 160 м. Opened 9098753