Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
24-07-9 8/30/2019 „КАНАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛО ПЪРВЕНЕЦ, ОБЩИНА РОДОПИ“, ПОДОБЕКТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ. ТЕРАСИТЕ – II РИ ЕТАП“ Opened 00464-2019-0006
53-427-12 8/29/2019 „Доставка на ел. материали и сходни изделия за поддръжка и ремонт на мрежите на уличното осветление по населени места на територията на Община Родопи” Opened 9091962
53-427-11 8/7/2019 „Изпълнение на строително-монтажни работи в сградите – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община „Родопи” разпределена по две обособени позиции Closed 9091162
53-427-10 7/18/2019 „Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи” разпределени по 22 обособени позиции Closed 9090444
53-427-9 7/16/2019 „Доставка и монтаж на офис мебели и друга мебелировка за обзавеждане на административни и други сгради, общинска собственост, намиращи се на територията на Община Родопи" разпределена по обособени позиции Closed 9090352