Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
24-07-2 2/17/2020 Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект "Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община "Родопи"". Opened 00464-2020-0001
53-427-1 2/10/2020 Доставка на канцеларски материали за нуждите на община "Родопи" по две обособени позиции. Opened 9096261
53-427-2 2/10/2020 Доставка на хигиенни и санитарни препарати, дезинфектанти и консумативи за нуждите на администрацията на община "Родопи", кметствата и детските заведения на община "Родопи" по две обособени позиции. Opened 9096268
24-07-15 12/3/2019 „Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на уличната мрежа по населени места, находящи се на територията на община Родопи, област Пловдив през 2020г." Completed 00464-2019-0010
24-07-12 11/15/2019 Доставка на твърдо гориво за нуждите на кметствата, пенсионерските клубове и детските заведения, намиращи се на територията на Община „Родопи” за отоплителен сезон зима 2019г./ пролет 2020 г. по три обособени позиции Opened 00464-2019-0007