Procurement

Information
Name „Доставка и монтаж на офис мебели и друга мебелировка за обзавеждане на административни и други сгради, общинска собственост, намиращи се на територията на Община Родопи" разпределена по обособени позиции
Number 53-427-9
Date 7/16/2019
Object Доставка на стоки
Participation deadline 7/26/2019 5:30:00 PM
State Closed
Valid from 7/16/2019
Valid to 7/26/2019
Description „Доставка и монтаж на офис мебели и друга мебелировка за обзавеждане на административни и други сгради, общинска собственост, намиращи се на територията на Община Родопи, по позиции: Обособена позиция №1 „Доставка офис мебели и друга мебелировка за обзавеждане на административни и други сгради, общинска собственост, намиращи се на територията на Община Родопи“, Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане на нова Детска ясла, намираща се в УПИ-VI-общ. обсл. -социален патронаж и детска млечна кухня, кв.56, по ПУП на с. Ягодово, община "Родопи"-Пловдив, на ДГ „Пролет“ село Ягодово, ДГ „Пролет“ село Цалапица и други детски заведения при необходимост“ , Обособена позиция №3 „ Доставка на офис столове и метални архивни шкафове за обзавеждане на административни и други сгради, общинска собственост, намиращи се на територията на Община Родопи“ - възложена по индивидуалната й стойност съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП , Обособена позиция №4 „Доставка и монтаж на офис мебели и обзавеждане за нуждите на Първо РУ при ОДВР-Пловдив“ - възложена по индивидуалната й стойност съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП.
Principal ОБЩИНА РОДОПИ
Procedure обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП
Number in PPA 9090352
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9090352
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
53-427-9 | 7/16/2019 7/16/2019 Обява за обществена поръчка
53-427-9 #1 | 7/16/2019 7/16/2019 Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
53-427-9 #2 | 7/16/2019 7/16/2019 Документация
53-427-9 #3 | 7/18/2019 7/18/2019 Разяснения по чл.189 от ЗОП
53-427-9 #4 | 7/29/2019 7/29/2019 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертите с ID №9090762