Procurement

Information
Name Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито /7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация/“ в УПИ №III – за спорт и отдих, кв.32, по плана на село Ягодово; Обособена позиция №2: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито – 7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация в УПИ №II – парк, кв.4, по плана на село Крумово“.
Number 24-07-31
Date 6/12/2020
Object Изпълнение на строителство
Participation deadline 6/29/2020 5:30:00 PM
State Closed
Valid from 6/12/2020
Valid to 6/22/2020
Description Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито /7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация/“ в УПИ №III – за спорт и отдих, кв.32, по плана на село Ягодово; Обособена позиция №2: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито – 7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация в УПИ №II – парк, кв.4, по плана на село Крумово“.
Principal Община "Родопи"- област Пловдив
Procedure обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП
Number in PPA 9099751
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099751
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
24-07-31 | 6/12/2020 6/12/2020 Указания. Обява. Образци на документи
24-07-31 #1 | 6/23/2020 6/23/2020 Удължаване на срока
24-07-31 #3 | 7/31/2020 7/31/2020 Протокол от работата на комисията