Procurement

Information
Name Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на община "Родопи" за срок от 6 месеца или достигане на стойността по договора
Number 24-07-29
Date 6/11/2020
Object Доставка на стоки
Participation deadline 6/11/2020 12:30:00 PM
State Closed
Valid from 6/11/2020
Valid to 6/22/2020
Description Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на община "Родопи" за срок от 6 месеца или достигане на стойността по договора
Principal Община "Родопи"- област Пловдив
Procedure Пряко договаряне с определени лица по реда на чл.182, ал.1 от ЗОП
Number in PPA 00464-2020-0006
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832333032
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
24-07-29 | 6/11/2020 6/11/2020 Решение.Приложения