Procurement

Information
Name Доставка на твърдо гориво за нуждите на кметствата, пенсионерските клубове и детските заведения, намиращи се на територията на Община „Родопи” за отоплителен сезон зима 2019г./ пролет 2020 г. по три обособени позиции
Number 24-07-12
Date 11/15/2019
Object Доставка на стоки
Participation deadline -
State Opened
Valid from -
Valid to -
Description „Доставка на твърдо гориво за нуждите на кметствата, пенсионерските клубове и детските заведения, намиращи се на територията на Община „Родопи” за отоплителен сезон зима 2019г./ пролет 2020 г. по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на дърва за огрев“, Обособена позиция № 2 – „Доставка на въглища“, Обособена позиция № 3 – „Доставка на пелети“
Principal Община Родопи
Procedure Договаряне без предварително обявяване
Number in PPA 00464-2019-0007
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333735383832
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
24-07-12 | 11/15/2019 11/15/2019 Решение за откриване
24-07-12 #1 | 12/16/2019 12/16/2019 Обявление за възложена поръчка
24-07-12 #2 | 12/16/2019 12/19/2019 Борсов договор