Procurement

Information
Name „Доставка на ел. материали и сходни изделия за поддръжка и ремонт на мрежите на уличното осветление по населени места на територията на Община Родопи”
Number 53-427-12
Date 8/29/2019
Object Доставка на стоки
Participation deadline 9/9/2019 5:30:00 PM
State Closed
Valid from 8/29/2019
Valid to 9/9/2019
Description Предметът на настоящата обществената поръчка включа доставка на ел.материали и сходни изделия за поддръжка и ремонт съществуващо улично осветление на територията на Община Родопи (21 селища), съгласно Техническата спецификация и Указанията, приложени към настоящата Обява. Видът и количеството на заявяваните ел. материалите и сходните изделия са зависими от нуждите на населените места на територията на Община Родопи. Възложителят в случай на нужда може да закупува ел. материали и сходни изделия, извън конкретно посочените в Техническата спецификация.
Principal ОБЩИНА РОДОПИ
Procedure обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП
Number in PPA 9091962
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091962
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
53-427-12 | 8/29/2019 8/29/2019 Обява за обществена поръчка
53-427-12 #1 | 8/29/2019 8/29/2019 Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
53-427-12 #2 | 8/29/2019 8/29/2019 Документация за обществена поръчка в едно с образци, приложения
53-427-12 #4 | 10/10/2019 10/10/2019 Протокол № 1 от работата на комисията