Procurement

Information
Name „КАНАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛО ПЪРВЕНЕЦ, ОБЩИНА РОДОПИ“, ПОДОБЕКТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ. ТЕРАСИТЕ – II РИ ЕТАП“
Number 24-07-9
Date 8/30/2019
Object Изпълнение на строителство
Participation deadline 9/19/2019 5:30:00 PM
State Closed
Valid from 8/30/2019
Valid to 9/19/2019
Description В предметния обхват на възлагане с настоящата обществена поръчка публично състезание се включва изпълнение на строително-монтажни работи по подмяна на канализационна мрежа в кв. Терасите, село Първенец, Община Родопи.
Principal Община Родопи
Procedure публично състезание по реда на чл.20, ал.2, т.1 във вр. с чл. 176-181 от ЗОП
Number in PPA 00464-2019-0006
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333732393735
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
24-07-9 | 8/30/2019 8/30/2019 Решение за откриване на публично състезание по реда на ЗОП
24-07-9 #1 | 8/30/2019 8/30/2019 Обявление за откриване на обществена поръчка
24-07-9 #2 | 8/30/2019 8/30/2019 Документация за обществена поръчка
24-07-9 #5 | 12/4/2019 12/4/2019 Протокол 2 от работата на комисияна
24-07-9 #7 | 12/17/2019 12/17/2019 съобщение за отваряне на ценови оферти на 23.12.2019 г.