Procurement

Information
Name Публикуване на информация за дейността на Община „Родопи“ в регионални електронни и печатни издания.
Number 24-07-28
Date 6/11/2020
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 6/29/2020 5:30:00 PM
State Closed
Valid from 6/11/2020
Valid to 6/22/2020
Description Публикуването на ежедневни, седмични и месечни новини, отразяване на събития и инициативи на администрацията на Община „Родопи“, публикуване на информация за стартиране на европроекти, конкурси, обяви, отразяване на значими изяви, организирани от община „Родопи“ или такива, в които същата участва, минимум 10 публикации в поне 5 електронни медии на месец и публикуване на минимум две PR интервюта месечно с кмета на Община „Родопи“.
Principal Община "Родопи"- област Пловдив
Procedure обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП
Number in PPA 9099517
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099517
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
24-07-28 | 6/11/2020 6/11/2020 Указания. Обява. Образци на документи
24-07-28 #1 | 6/23/2020 6/23/2020 Удължаване на срока
24-07-28 #2 | 7/6/2020 7/8/2020 Протокол от работата на комисията