Procurement

Information
Name „Изпълнение на строително-монтажни работи в сградите – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община „Родопи” разпределена по две обособени позиции
Number 53-427-11
Date 8/7/2019
Object Изпълнение на строителство
Participation deadline 8/19/2019 5:30:00 PM
State Closed
Valid from 8/7/2019
Valid to 8/19/2019
Description „Изпълнение на строително-монтажни работи в сградите – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община „Родопи”, както следва: Обособена позиция № 1 – Извършване на СМР в сгради - публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община „Родопи“, както следва: както следва: I. ДГ "Първи юни", с. Брестовица; II. ДГ "Ралица", с. Белащица; III. ДГ "Надежда", с. Брестник; IV. ДГ "Първи юни", с. Златитрап; V. ДГ "Мир", с. Кадиево; VI. ДГ "Снежанка", с. Крумово – първи етап; VII. ДГ "Снежанка", с. Крумово– втори етап; VIII. ДГ "Родина", с. Устина; IX. ДГ "Пролет", с. Ягодово; X. „Пенсионерски клуб “ с. Брани поле; XI. Кметство с. Оризари; XII. Административна сграда на община „Родопи“; XIII. „Преустройство на аптека към пенсионерски клуб“, с. Брестник; XIV. "Спортна зала" , с. Брестовица; XV. "Здравна служба" , с. Марково; XVI. "Здравна служба" , с. Брани поле; XVII. "Здравна служба" , с. Златитрап; XVIII. "Здравна служба" , с. Кадиево; XIX. "Здравна служба" , с. Устина; XX. "Здравна служба" , с. Ягодово; XXI. "Здравна служба" , с. Храбрино. Обособена позиция №2 „Извършване на текущи и аварийни ремонти в сгради – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община „Родопи” – възложена по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП.
Principal ОБЩИНА РОДОПИ
Procedure обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП
Number in PPA 9091162
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091162
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
53-427-11 | 8/7/2019 8/7/2019 Обява за обществена поръчка
53-427-11 #1 | 8/7/2019 8/7/2019 Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
53-427-11 #2 | 8/7/2019 8/7/2019 Документация за обществена поръчка в едно с образци, приложения
53-427-11 #3 | 8/20/2019 8/20/2019 Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти ID 9091576 от 20.08.2019 год.
53-427-11 #4 | 9/24/2019 9/24/2019 Протокол от работата на комисията