Procurement

Information
Name Доставка и закупуване чрез безналично картово разплащане на автомобилен бензин (А98H и A95H) и дизелово гориво отговарящи на нормативните изисквания за моторните превозни средства и селскостопанската техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Родопи
Number 24-07-13
Date 11/15/2019
Object Доставка на стоки
Participation deadline -
State Opened
Valid from -
Valid to -
Description Доставка и закупуване чрез безналично картово разплащане на автомобилен бензин (А98H и A95H) и дизелово гориво отговарящи на нормативните изисквания за моторните превозни средства и селскостопанската техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Родопи
Principal Община Родопи
Procedure Договаряне без предварително обявяване
Number in PPA 00464-2019-0009
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333735383836
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
24-07-13 | 11/15/2019 11/15/2019 Решение за откриване на процедура
24-07-13 #1 | 12/16/2019 12/16/2019 Обявление за възложена поръчка
24-07-13 #2 | 12/16/2019 12/19/2019 Борсов договор