Procurement

Information
Name Доставка на канцеларски материали за нуждите на община "Родопи" по две обособени позиции.
Number 53-427-1
Date 2/10/2020
Object Доставка на стоки
Participation deadline 2/20/2020 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 2/10/2020
Valid to 2/20/2020
Description Доставка на канцеларски материали за нуждите на община "Родопи" по две обособени позиции.
Principal Община "Родопи"
Procedure обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП
Number in PPA 9096261
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096261
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
53-427-1 | 2/10/2020 2/10/2020 Обява за ОП
53-427-1 #1 | 2/10/2020 2/10/2020 Информация за публикувана обява
53-427-1 #2 | 2/10/2020 2/10/2020 Указания към участниците и техническа спецификация.
53-427-1 #3 | 2/10/2020 2/10/2020 Образци на документи.
53-427-1 #4 | 3/23/2020 3/23/2020 Протокол № 1 от работата на комисията