Procurement

Information
Name Доставка на хигиенни и санитарни препарати, дезинфектанти и консумативи за нуждите на администрацията на община "Родопи", кметствата и детските заведения на община "Родопи" по две обособени позиции.
Number 53-427-2
Date 2/10/2020
Object Доставка на стоки
Participation deadline 2/20/2020 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 2/10/2020
Valid to 2/20/2020
Description Доставка на хигиенни и санитарни препарати, дезинфектанти и консумативи за нуждите на администрацията на община "Родопи", кметствата и детските заведения на община "Родопи" по две обособени позиции.
Principal Община "Родопи"
Procedure Договаряне без предварително обявяване
Number in PPA 9096268
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096268
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
53-427-2 | 2/10/2020 2/10/2020 Обява за доставка на хигиенни и санитарни препарати, дезинфектанти и консумативи.
53-427-2 #1 | 2/10/2020 2/10/2020 Информация за публикувана обява
53-427-2 #2 | 2/10/2020 2/10/2020 Указания към участниците и техническа спецификация.
53-427-2 #4 | 2/10/2020 2/10/2020 Образци на документи. Проект на договор.
53-427-2 #5 | 3/30/2020 3/30/2020 Протокол № 1/21.02.2020 г.