Procurement

Information
Name Избор на изпълнител при упражняване на строителен надзор на обекти на Община „Родопи“ по 21 обособени позиции:
Number 24-07-33
Date 6/12/2020
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 6/22/2020 5:00:00 PM
State Closed
Valid from 6/12/2020
Valid to 6/22/2020
Description Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: “Канализация с. Белащица-улична канализация от РШ същ. Военен блок до новоизградена РШ3 при от.122 на с.Белащица, Община „Родопи““; Обособена позиция №3: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Мултифункционална спортна площадка с размери 18/36 м. в с.Брестник, община “Родопи”-обл. Пловдив”; Обособена позиция №4: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Мултифункционална спортна площадка с размери 18/36 м. в с. Първенец, община “Родопи”, обл. Пловдив”; Обособена позиция №9: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Васил Коларов“ с о.т. 134 до о.т. 137, с. Първенец, с приблизителна дължина 90 м.; Обособена позиция №10: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект:Основен ремонт на ул. „Източна“ - юг, с. Цалапица, с приблизителна дължина 400 м.; Обособена позиция №11: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект:Основен ремонт на ул. „Кубрат“ с о.т. 115, 116, 243, 117 до о.т.145, с. Първенец, с приблизителна дължина 220 м.; Обособена позиция №12: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект:Основен ремонт на ул. „Петър Берон“ с о.т. 29, 210, 133, 134, 244 до о.т.208, с. Първенец, с приблизителна дължина 290 м.; Обособена позиция №13: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект:Основен ремонт на ул. „Петър Берон – 2-ри етап“ с о.т. 112, 108, 107 до о.т. 56, с. Брестник, с приблизителна дължина 400 м.; Обособена позиция №14: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект:Основен ремонт на ул. „Пловдивска“ с о.т. 373, 394, 396 до о.т. 397, с. Цалапица, с приблизителна дължина 350 м.; Обособена позиция №15: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Победа“ с о.т. 114, 113 до о.т. 112, с. Първенец, с приблизителна дължина 180 м.; Обособена позиция №16: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект:Основен ремонт на ул. „Пролет“ с о.т. 29, 138, 137, 136 до о.т. 207, с. Първенец, с приблизителна дължина 160 м.; Обособена позиция №17: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект:Основен ремонт на ул. „Римски мост“ с о.т. 3, 21 до о.т. 22, с. Крумово, с приблизителна дължина 250 м.; Обособена позиция №19: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Изграждане на нова подпорна стена на ул.“II“, с.Храбрино, община Родопи; Обособена позиция №20: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на проект: „Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито /7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация/“ в УПИ №III – за спорт и отдих, кв.32, по плана на село Ягодово”; Обособена позиция №21: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на проект: „Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито – 7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация в УПИ №II – парк, кв.4, по плана на село Крумово“”.
Principal Община "Родопи"- област Пловдив
Procedure обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП
Number in PPA 9099750
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099750
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
24-07-33 | 6/12/2020 6/12/2020 Указания. Обява. Образци на документи
24-07-33 #1 | 8/24/2020 8/24/2020 Протокол от работата на комисията