Procurement

Information
Name "Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи за укрепване на ул. "6-та" от о.т.115 до о.т.172, площадно пространство от о.т.113 до о.т.167, укрепване устоите на сводов мост на река Дедевска и изграждане на подпорна стена и възстановяване на речно корито, кв.12, с.Храбрино , Община "Родопи": ПОДОБЕКТ 1: „Изграждане на подпорна стена и възстановяване на речно корито, кв.12, с. Храбрино, Община Родопи“ ПОДОБЕКТ 2: „Укрепване на ул“6-та“от о.т.115 до о.т.172,площадно пространство от о.т.113 до о.т.167, укрепване устоите на сводов мост на р.Дедевска, с.Храбрино, Община Родопи
Number 24-07-32
Date 6/12/2020
Object Изпълнение на строителство
Participation deadline 7/3/2020 5:00:00 PM
State Closed
Valid from 6/12/2020
Valid to 7/3/2020
Description "Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи за укрепване на ул. "6-та" от о.т.115 до о.т.172, площадно пространство от о.т.113 до о.т.167, укрепване устоите на сводов мост на река Дедевска и изграждане на подпорна стена и възстановяване на речно корито, кв.12, с.Храбрино , Община "Родопи": ПОДОБЕКТ 1: „Изграждане на подпорна стена и възстановяване на речно корито, кв.12, с. Храбрино, Община Родопи“ ПОДОБЕКТ 2: „Укрепване на ул“6-та“от о.т.115 до о.т.172,площадно пространство от о.т.113 до о.т.167, укрепване устоите на сводов мост на р.Дедевска, с.Храбрино, Община Родопи
Principal Община "Родопи"- област Пловдив
Procedure публично състезание по реда на чл.20, ал.2, т.1 във вр. с чл. 176-181 от ЗОП
Number in PPA -
Link to PPA -
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
24-07-32 | 6/12/2020 6/12/2020 Решение. Указания. Проекти. Образци
24-07-32 #1 | 6/12/2020 6/12/2020 Обявление
24-07-32 #2 | 8/4/2020 8/4/2020 Протокол №1
24-07-32 #3 | 9/14/2020 9/14/2020 Съобщение за отваряне на ценови предложения
24-07-31 #4 | 9/28/2020 9/28/2020 Протокол №2