Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
24-07-12#2 11/15/2017 "Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на общинска пътна мрежа на територията на община Родопи, област Пловдив” Opened 00464-2017-0008
24-07-11 10/10/2017 „Доставка чрез покупка на седем броя употребявани моторни превозни средства за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3 500 кг., категория N1 (самосвали), необходими за почистване на териториите за обществено ползване, находящи се в Община Родопи " Closed 00464-2017-0007
53-427-11 10/4/2017 „Публикуване на актове, заповеди, обяви и други информационни материали на Община Родопи и Общински съвет –Родопи в местно печатни ежедневници“ Closed 9068969
53-427-10 9/20/2017 «Събиране, изпиране, дезинфекциране, ароматизиране, изсушаване, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо и постелъчен инвентар в общинските детски заведения на територията на Община Родопи» Closed 9068513
53-427-9 9/11/2017 „Избор на изпълнител за извършване на рехабилитация на улици на територията на община Родопи“ Closed -