Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
24-07-4 3/16/2018 „Доставка чрез покупка на седем броя употребявани моторни превозни средства за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3 500 кг., категория N1 (самосвали), необходими за почистване на териториите за обществено ползване, находящи се в Община Родопи " по Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка чрез покупка на един брой употребявано моторно превозно средство за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3500 кг., категория N1 (самосвал), необходимо за почистване на териториите за обществено ползване на с. Брестовица" Opened 00464-2018-0004
24-07-3#2 2/22/2018 „Доставка чрез покупка на седем броя употребявани моторни превозни средства за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3 500 кг., категория N1 (самосвали), необходими за почистване на териториите за обществено ползване, находящи се в Община Родопи " по Обособена позиция № 5 с предмет: „Доставка чрез покупка на един брой употребявано моторно превозно средство за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3500 кг., категория N1 (самосвал), необходимо за почистване на териториите за обществено ползване на с. Оризари" Closed 00464-2018-0003
24-07-2 2/6/2018 „Доставка чрез покупка на седем броя употребявани моторни превозни средства за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3 500 кг., категория N1 (самосвали), необходими за почистване на териториите за обществено ползване, находящи се в Община Родопи " по Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка чрез покупка на един брой употребявано моторно превозно средство за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3500 кг., категория N1 (самосвал), необходимо за почистване на териториите за обществено ползване на с. Брестовица" Terminated 00464-2018-0002
24-07-1 1/17/2018 Доставка и закупуване чрез безналично картово разплащане на автомобилен бензин (А98H и A95H) и дизелово гориво отговарящи на нормативните изисквания за моторните превозни средства и селскостопанската техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Родопи. Assigned 00464-2018-0001